Växelverkningar och materia (FYS1007, 5 sp)

Uppdaterat senast: 30.5.22

Mailadresserna skrivs som: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren

Räkneövningsassistent: Victor Lindblad

Laborationsassistent: Rasmus Nilsson (rasmus.ve.nilsson)

Länken till grundlaborationernas moodle-sida


Kursens lärandemål

Kursens mål är att ge eleven baskunskaper i olika områden i mekaniken.
Efter kursen skall studenten kunna transformera fysikaliska problem till ekvationer, analysera olika lösningsmodeller,
förstå fysiken bakom lösningarna och kunna diskutera lösningarnas meningsfullhet.
Studerande skall också ha färdighet i att analysera och utföra enkla vetenskapliga experiment och förstå den vetenskapliga metoden.

Föreläsningarna

Period: II, 1.11-19.12

Tisdag, klo: 10.15 - 12.00, Exactum Sal D123
Onsdag, klo: 12.30 - 14.00, Physicum Sal D114

Första föreläsningen tisdag 1.11 klo: 10.15 i Exactum Sal D123

Räkneövningarna

Torsdagar, klo: 12.15-14.00, Physicum sal E205
Deadline skannat per e-post till assistenten senast tisdagen före räkneövning.


Förhör

Ett slutförhör tisdag 21.12 klo: 10.00 - 14 i Chemicum, sal A121
Till tenten kommer kapitlen 9 - 12 i boken (+ Kap S1 Gaser och maskiner)
Till tenten får man ta med sig en handskriven A4 luntlapp (text endast på ena sidan), grafiska miniräknare och maols tabellbok

Tenten består av 6 frågor varav en är direkt från räkneövningarna


Förkunskaper: Gymnasiefysik och kursen växelverkningar och kroppar

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 4th edition, John Wiley & Sons

Övrig kurslitteratur

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley
M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons


Föreläsningsanteckningar


Räkneövningar

För de extra (oftast datorbaserade) uppgifterna ges extra poäng. Lös uppgiften och skicka svaret, beräkningarna och möjligen matlab-programmet till föreläsaren före senaste inlämningsdagenGrupparbeten


Intressanta webbsidor

Exempel på studieförloppet (vilka kurser vilket år) 01.09.2014

Lär dig att koda (Learn to code)

http://www.ph.biu.ac.il/~rapaport/java-apps/index.html   Fysikexempel gjorda med Java


Godkännande av kursen

Kursens vitsord bestäms endera från både av poängen i tenten och gjorda räkneövningar,
eller endast från tenten, det som ger bättre vitsord väljs. Från tenten får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Exempel: Ifall sluttenten har 6 uppgifter vilka var och en ger maximalt 6 poäng,
kan tenten ge max 36 poäng --> 2/3*Max slutpoängen =36, --> Max slutpoängen = 54

1) Eleven fick 26 poäng i tenten, men har inte alls gjort räkneövningar
  --> Endast tent: Poäng % = 26/36 = 72.2 % --> Vitsord 3

2) Eleven fick 26 poäng i tenten och har gjort 85% av räkneövningarna: 0.85*1/3*54=15.3
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 26 + 15.3 --> Poäng % = 41.3/54 = 76.5 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 26 --> Poäng % = 26/36 = 72.2 %
  --> Högsta väljs 76.5 % --> Vitsord 4

3) Eleven fick 30 poäng i tenten och har gjort 55% av räkneövningarna: 0.55*1/3*54=9.9
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 30 + 9.9 --> Poäng % = 39.9/54 = 73.9 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 30 --> Poäng % = 30/36 = 83.3 %
  --> Högsta väljs 83.3 % --> Vitsord 4

Vitsordsgränserna:
< 45% 0 icke godkänt
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5