Kandidatexamen Home
Kandidatexamen

Kandidat eller filosofie kandidatexamen som motsvarar den engelska Bachelor's eller Bachelor of Science,
som enligt den europeiska Bolognamodellen omfattar ca. tre års heltidsstudier på grundnivå.
Kandidatexamen krävs också som grund för fortsatta studier på avancerad nivå till magister- och doktorsexamen.

Fysikstudierna

Studieinriktningarna (20-23)

Fortsättning till Magisterprogrammet


Kandidat i naturvetenskaper (180 sp)

Följande instruktioner gäller för studerande som påbörjat sina studier 1.9.2019 eller senare.
Nya instruktionerna
Studieförloppet (vilka kurser vilket år)

Följande examensfordringar gäller för studerande som påbörjat sina studier 1.8.2014 eller senare.

  1. Huvudämnesstudier (96 sp)
  2. Biämnesstudier (minst 50 sp)

  3. Biämnesstudierna måste bestå av endera två olika biämnens grundstudier (25+25 sp) eller av ett biämnes grund- och ämnesstudier (25+35 sp). Ifall biämnesstudier avläggs över 50 sp, kan antalet fritt valbara övriga studier avläggas motsvarande mängd mindre. Obligatoriska biämnen är antingen teoretisk fysik, matematik eller metodvetenskap. För dem som tänker välja specialiseringslinjen för fasta jordens geofysik är dessutom geologins grunder (25 sp) obligatoriska.  4. Övriga studier (34 sp)

  5. Obligatoriska studier (17 sp)

    Fritt valbara studier (17 sp)
    Fritt valbara studier avläggs så att kravet på 180 sp för examen uppfylls. Dessa kan också bestå av huvudämnes- eller biämnesstudier som överskrider minimikraven. De fritt valbara studierna registreras endera i huvudämnes- eller biämneshelheten