Kandidatavhandling Home
Kandidatavhandling

Mognadsprov

För att få kandidatavhandlingens mognadsprov godkänd, skall studerande skicka sin färdigt skrivna kandidatavhandling (pdf-format) till fyl-tutkielmat@helsinki.fi
Därifrån skickas den vidare till en modersmålsexpert som går igenom texten (inom två veckor) och godkänner mognadsprovet.

Kandidatavhandling

Till kandidatavhandling kan man välja vilket fysikämne som helst. Avhandlingen skall vara ca. 10-12 sidor lång, och skall inte räcka längre än några månader att skriva (man får ju bara 6 sp, jämfört med en gradu, ca 50 sidor, som ger 40 sp).

Kandin kan se ut såhär:

Ifall du behöver, kan jag skicka en latex-botten till dig.

Du kan välja själv vad du vill skriva om.
Jag kan också ge förslag på olika ämnen till kandidatexamen, maila mig och vi kan diskutera mera.