Strålningsfält och fotoner (FYS1009, 5sp)

Uppdaterat senast: 30.5.22

Mailadresserna skrivs som: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren

Räkneövningsassistent: Victor Lindblad

Laborationsassistent: Rasmus Nilsson (rasmus.ve.nilsson)

Länken till grundlaborationernas moodle-sida


Föreläsningarna

Period: IV, 13.3-7.5
Tisdag, klo: 10.15-12, Physicum sal. D117 (Första föreläsningen tisdag 14.3)
Onsdag, klo: 12.30 -14, Physicum sal. D104Räkneövningarna

Torsdagar, klo: 12.15-14.00, Physicum sal. D106
Deadline per e-post senast tisdag vid midnatt


Förhör

Ett slutförhör tisdagen 10.5 klo: 10.00 - 14 i Physicum sal D112
Till tenten kommer kapitlen 21 - 23 i boken
OBS: inte delkapitlen: 21.9, 21.10, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 23.11, 23.12. Inte heller Kap S3 Waves: Supplement3-Waves.pdf

Förkunskaper: Kurserna växelverkningar & kroppar, växelverkningar & materia och elektromagnetism

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 4th edition, John Wiley & Sons

Övrig kurslitteratur

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley
M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons


Föreläsningsanteckningar


Räkneövningar

För de extra (oftast datorbaserade) uppgifterna ges extra poäng. Lös uppgiften och skicka svaret, beräkningarna och möjligen matlab eller python programmet till föreläsaren före senaste inlämningsdagen


Matlab

Intressanta webbsidor

Exempel på studieförloppet (vilka kurser vilket år) 01.09.2014

Lär dig att koda (Learn to code)

http://www.ph.biu.ac.il/~rapaport/java-apps/index.html   Fysikexempel gjorda med Java


Godkännande av kursen

Kursens vitsord bestäms endera från både av poängen i tenten och gjorda räkneövningar,
eller endast från tenten, det som ger bättre vitsord väljs. Från tenten får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Exempel: Ifall sluttenten har 6 uppgifter vilka var och en ger maximalt 6 poäng,
kan tenten ge max 36 poäng --> 2/3*Max slutpoängen =36, --> Max slutpoängen = 54

1) Eleven fick 26 poäng i tenten, men har inte alls gjort räkneövningar
  --> Endast tent: Poäng % = 26/36 = 72.2 % --> Vitsord 3

2) Eleven fick 26 poäng i tenten och har gjort 85% av räkneövningarna: 0.85*1/3*54=15.3
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 26 + 15.3 --> Poäng % = 41.3/54 = 76.5 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 26 --> Poäng % = 26/36 = 72.2 %
  --> Högsta väljs 76.5 % --> Vitsord 4

3) Eleven fick 30 poäng i tenten och har gjort 55% av räkneövningarna: 0.55*1/3*54=9.9
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 30 + 9.9 --> Poäng % = 39.9/54 = 73.9 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 30 --> Poäng % = 30/36 = 83.3 %
  --> Högsta väljs 83.3 % --> Vitsord 4

Vitsordsgränserna:
< 45% 0 icke godkänt
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5