Elektromagnetism (FYS1008, 5 sp)

Uppdaterat senast: 30.5.22

Mailadresserna skrivs som: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren

Räkneövningsassistent: Victor Lindblad

Laborationsassistent: Rasmus Nilsson (rasmus.ve.nilsson)

Länken till grundlaborationernas moodle-sida


Föreläsningarna

Period: III, 16.1-5.3
Tisdag, klo: 10.15-12, Physicum sal. D117
Onsdag, klo: 12.30 -14, Physicum sal. D104

Första föreläsningen tisdag 17.1 klo: 10.15 i sal D117 (Physicum)


Räkneövningarna

Tid och plats meddelas snart av Victor

Förhör

Ett slutförhör tisdagen 8.3 klo: 10.00 - 14 i Physicums sal D112
Till tenten kommer kapitlen 13 - 20 i boken
Till tenten får man ta med sig en handskriven A4 luntlapp (text endast på ena sidan), grafisk miniräknare och maols tabellbok
Tenten består av 6 frågor varav en är direkt från räkneövningarna.

Förkunskaper: Gymnasiefysik och kurserna växelverkningar & kroppar och växelverkningar & materia

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 4th edition, John Wiley & Sons

Övrig kurslitteratur

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley
M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons


Föreläsningsanteckningar


Räkneövningar


Matlab

Grupparbeten

Under kursen kommer vi att ha grupparbete för att lära oss att simulera olika problem med datorn.

Intressanta webbsidor

Exempel på studieförloppet (vilka kurser vilket år) 01.09.2014

Lär dig att koda (Learn to code)

http://www.ph.biu.ac.il/~rapaport/java-apps/index.html   Fysikexempel gjorda med Java


Godkännande av kursen

Kursens vitsord bestäms endera från både av poängen i tenten och gjorda räkneövningar,
eller endast från tenten, det som ger bättre vitsord väljs. Från tenten får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Exempel: Ifall sluttenten har 6 uppgifter vilka var och en ger maximalt 6 poäng,
kan tenten ge max 36 poäng --> 2/3*Max slutpoängen =36, --> Max slutpoängen = 54

1) Eleven fick 26 poäng i tenten, men har inte alls gjort räkneövningar
  --> Endast tent: Poäng % = 26/36 = 72.2 % --> Vitsord 3

2) Eleven fick 26 poäng i tenten och har gjort 85% av räkneövningarna: 0.85*1/3*54=15.3
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 26 + 15.3 --> Poäng % = 41.3/54 = 76.5 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 26 --> Poäng % = 26/36 = 72.2 %
  --> Högsta väljs 76.5 % --> Vitsord 4

3) Eleven fick 30 poäng i tenten och har gjort 55% av räkneövningarna: 0.55*1/3*54=9.9
  --> (Tent+RÖ) slutpoäng = 30 + 9.9 --> Poäng % = 39.9/54 = 73.9 %
  --> (Endast tent ) slutpoäng = 30 --> Poäng % = 30/36 = 83.3 %
  --> Högsta väljs 83.3 % --> Vitsord 4

Vitsordsgränserna:
< 45% 0 icke godkänt
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5