Vetenskapliga beräkningar III (530109, 10 sp) period II-III

Föreläsare: Tom Sundius (period II), Tommy Ahlgren (period III) (jfr WebOodi)

Föreläsningarna vidtar måndagen den 1.11 kl. 14 i sal D117 (Physicum). Kursen föreläses måndagar 14-16 i sal D117 och torsdagar 14-16 i sal D105 (Physicum).
Observera! Föreläsningen den 2.12 i sal D105 förlängd: 14-17, och föreläsningen torsdagen den 9.12 hålls kl. 12-14 i sal D112!
Till kursen hör räkneövningar, som hålls av
Mikael Ehn (oftast) onsdagar 12-14 i datasal D210 (eller D211, checka här). Assistent på våren är Jens Pomoell.

Kursen rekommenderas för tredje eller fjärde årets studerande, med förkunskaper motsvarande Vetenskapliga beräkningar I-II.

Kursbeskrivning: Kursen avser att beskriva de viktigaste numeriska metoderna som används i fysiken. Ur innehållet: Numerisk beräkning av funktioner (serier, interpolation etc.), matrismetoder (lösning av lineära ekvationssystem, egenvärdesproblem etc.), optimering (lösning av olinjära ekvationssystem, linjär och olinjär optimering etc.), numerisk integration, numerisk lösning av differentialekvationer, simuleringsmetoder (Monte Carlo; molekyldynamik, genetiska algoritmer), spektralanalys (Fourieranalys, konvolution, korrelation, vågelement)

Till kursen hör två deltenter. Den första tenten är måndagen den 20.12 kl 13-17 i sal E204.

Kursen baserar sig på föreläsningsanteckningar. Som bredvidläsningslitteratur rekommenderas David Kahaner, Cleve Moler and Stephen Nash: Numerical Methods and Software, Prentice-Hall (1989); Peter R. Turner: Guide to Scientific Computing, 2nd ed., MacMillan Press (2000); Tao Pang: An Introduction to Computational Physics (2nd ed.), Cambridge University Press (2006).

Nedan finns länkar till koncentrerade föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter i PDF-format (läses med Adobe Acrobat Reader).

Föreläsningsanteckningar:

Föreläsning 1
Föreläsning 2
Föreläsning 3
Föreläsning 4
Föreläsning 5
Föreläsning 6
Föreläsning 7
Föreläsning 8
Föreläsning 9
Föreläsning 10
Föreläsning 11
Föreläsning 12
Föreläsning 13
Föreläsning 14

Övningsuppgifter:

Abels artikel
Ceres bana (enl. Gauss)
Ur Jacobis artikel (1846)
Nelder & Meads simplexmetod
Marquardts metod
Länk till hemsidan