Seminarieövningar        

Handledare: Tommy Ahlgren      (tommy.ahlgren@helsinki.fi)

 

Sal D117, mån. 12.15 - 14.00,  Period III: 18.1-7.3   och  Period IV: 15.3-9.5

 

Första föreläsningen: mån. 25.1 sal D117   

                                                              

 

Datum

Talare

Rubrik

25.01

Tommy Ahlgren

Introduktion till kursen, principer för att hålla bra föredrag, hurhallapresentation.ppt

29.03

Klo: 12.15

Peter

Kronman

Användning av RTOP (reformed teaching observation protocol) metoden för att undersöka och utveckla kvalitén på fysikundervisningen   Sammanfattning

12.04

Klo: 12.15

Frida Wikberg

Dubbelspaltexperimentet i kvantmekanikens konsistenta historietolkning Sammanfattning

19.04

Klo: 12.15

Mooses Mehine

Berylliumkarbid som plasmamötande väggmaterial i en fusionsreaktor kortfusion_Mooses_Mehine.pdf

 10.05

Klo: 12.15

 Frida Wikberg

Marie Backman

Anders Korsbäck

 

 

 

 

Optical position clamping with predictive control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till rubriker:

 

Varje deltagare bestämmer själv ämnet för föredraget. Ett naturligt val av föredrag är att berätta om sin kandidat- eller magisteravhandling.

De som jobbar i en forskningsgrupp rekommenderas att presentera den egna forskningen.

 

Ett par aktuella och mindre aktuella förslag till rubrik är:

·         ”Atomic layer deposition”, en finsk uppfinning som blivit världsberömd

·         LHC experiment

·         El- och hybridbilar, framtidsutsikter

·         Rymdturism

·         Energiproduktionen i framtiden, från vind till fusionsenergi

·         Nanovetenskap

·         Ny skärmteknik, LCD, LCD (Led) och OLED skärmar

·         Framtidens acceleratorer

·         Kosmologi och acceleration av universums utvidgning

·         Ny flygplansteknik

 

 

Godkännande av kursen:

 

Modersmålet, 530168
Kandidatseminarier

3 sp

-Hålla 1 föredrag, längd ca. 30-40 minuter

-Lyssna på ~80% av föredragen

Fördjupade studiernas
seminarieövningar
530310

5 sp

Fysik

-Hålla 1 föredrag, längd ca. 40-60 minuter

-Lyssna på ~80% av föredragen

Teoretisk fysik

-Hålla 2 föredrag (ca. 30-40 minuter)+skriva referat till föredragen

-Lyssna på ~80% av föredragen

-Lyssna på de finska seminarieövningarna

Forskarseminarier, 53365
(fortsättningsstuderande)

5 sp

-Hålla 2 föredrag, längd ca. 30-40 minuter

-Lyssna på ~80% av föredragen

 

OBS! Man bör ge maila ett ensidigt abstrakt till alla deltagarna en vecka före föredraget.

På detta sätt hinner deltagarna bekanta sig med ämnet och förbereda frågor.

 

Seminariet bedöms med ett vitsord 0-5. Själva seminariet man håller ges vitsordet 0-4. Dessutom kan detta grundvitsord höjas med upp till 2 nivåer på basen av aktivitet (frågor ovh kommentarer) under de andra talarnas seminarier. Bara helhetsvitsordet delges seminariedeltagarna.