Den moderna fysikens grunder        (530035, 5 sp)

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren (tommy.ahlgren .at.helsinki.fi)

 

Räkneövningsassistent: Markus Mattila (markus.a.mattila .at.helsinki.fi)

 

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål:     I kursen introduceras teorin för den mikroskopiska fysiken, och den moderna fysikaliska världsbilden.

Innehåll: Svartkroppsstrålning, fotoelektrisk effekt, Comptonspridning, De Broglie-vågor och elektrondiffraktion, vågpartikel-dualiteten, osäkerhetsprincipen, vågfunktioner, Schrödingers ekvation, tunneleffekten, harmoniska oscillatorn, kvantmekanikens tolkning. Bohrs atommodell,väteatomen, kvanttalen, Zeemaneffekten, elektronspinn, urvalsprincipen, periodiska systemet, flerelektronatomer. Molekylbindning, fasta tillståndet, energibanden, fria elektronmodellen, Fermi-Diracs statistik, halvledare, transistorer, supraledning. Atomkärnan och dess egenskaper, kärnspinn, kärnkraften, skalmodellen, radioaktiviteten, kärnreaktioner, fission och fusion, elementarpartiklar, partikeldetektorer, växelverkningar, kvarkmodellen, astrofysik, universums uppkomst.

Föreläsningarna:       Period:  IV, 15.03-05.05

                                     Sal. D114,  tis. och  tors. 10.15-12.00, (första: 15.03)

Räkneövningarna:    Tis. sal. D114 klo: 8.15-10.00  (första: 22.03,  sista: 03.05)

   

Förhör:         Ett slutförhör tisdag 10.5 klo: 10.00 - 14, sal D112

  

Tenten består av 6 frågor varav en är direkt från räkneövningarna. Maol får användas i tenten.

Till tenten kommer frågor från kapitel 13, 19, 20 och 21.


Sluttent resultat


Vitsord


 

Förkunskaper: Gymnasiefysik, Mekanikens grunder och Elektromagnetismens grunder I

 

Litteratur: M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley &Sons

 

book

Övrig kurslitteratur: Young & Freedman,  University Physics, Pearson, Addison Wesley

Grundstudiernas laborationsarbeten (3 sp):  http://www.physics.helsinki.fi/courses/p/oplab/index.htmFöreläsningsanteckningarna:
GK3-1.pdf
GK3-2.pdf
GK3-3.pdf
GK3-4.pdf
GK3-5.pdf
GK3-6.pdf
GK3-7.pdf
GK3-8.pdf
GK3-9.pdf
GK3-10.pdf
GK3-11.pdf
GK3-12.pdf
GK3-13.pdf
GK3-14.pdf

Räkneövningar: Uppgifterna från Boken. Uppdaterats senast: 14.04

Rö 1 (22.03),  13.1,  13.2,  13.3,  13.5,  13.8,  13.9


Rö 2 (29.03, inlämning senast fre. 25.3, klo: 12),  13.10,  13.12,  13.15,  13.16,  13.18,  13.20


Rö 3 (12.04, inlämning senast fre. 08.4, klo: 12),  19.2,  19.3,  19.4,  19.6,  19.8,  19.9


Rö 4 (
19.04, inlämning senast fre. 15.4, klo: 12),  19.12,  19.14,  19.16,  19.18,  20.1,  20.3


Rö 5 + Rö 6  (
03.05, inlämning senast fre. 29.4, klo: 12), 20.6,  20.8,  20.10,  20.12,  20.14,  20.17 

                                                                                           21.3,  21.7,  21.9,    21.12,  21.14,  21.16Intressanta webbsidor:


http://www.ph.biu.ac.il/~rapaport/java-apps/index.html       Fysikexempel gjorda med Java

Den svenska undervisningen vid Physicum


Godkännande av kursen:

 

Minst 1/3 av räkneövningarna räknade

 

0%   extra poäng ifall    1/3 övningar räknade

15% extra poäng ifall ≥ 5/6 övningar räknade

 

Vitsordsgränserna:

    < 25%     0    icke godkänt

25 - 45%     +   icke godkänt, men rätt att delta i slutexamen

45 - 55%     1

55 - 65%     2

65 - 75%     3

75 - 85%     4

85 - 100%   5


Responslåda

Synpunkter är välkomna!
Kommentarer och feedback (goda/dåliga) på föreläsningarna, räkneövningarna eller annat som hör till kursen kan skickas per e-post.
Alternativt kan du använda textrutan nedan för att lämna kommentarer anonymt till föreläsaren.