Klassisk Mekanik        (53082, 10 sp)Fysik omraden

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren (tommy.ahlgren.at.helsinki.fi), rum A232

 

Räkneövningsassistent: Miklos Långvik (langvik.at.mappi.helsinki.fi), rum C211

 

Kursbeskrivning

  

Föreläsningarna:       Period:  III, 12.01-01.03,       IV, 09.03-03.05

 

                                     Sal. D106,  tis. 10.15-12.00  och  tors. 12.15-12.00

  

            .  |   .   
\ | /
`. \ ' / .'
`. .-*""*-. .'
"*-._ /.*" "*.\ _.-*"
: <o> <o> ; ____
""""': .. ;
_.-*" \ `.__.' / "*-._
.' `-.__.-' `.
.' / . \ `.
/ | \
' | `

Tack för kursen och avslappnande sommar till alla!


   

Räkneövningarna:    Tors. sal. D110 klo: 14.15-16.00  (första: 29.1,  sista: 23.4)

   

Räkneövningarna lämnas i lådan: "Klassisk Mekanik" två dagar före räkneövningen (tisdag senast 16.00)


 
  

Förhör:         Ett slutförhör vecka 19, fre. 8.5 klo: 9.00 - 13.00, sal: D101  (Tillsammans med finska AIRA och QMII)
 

Tenten består av 5 frågor varav en är direkt från räkneövningarna

 

Maol får användas i  tenten

 

Tentresultat

Kursvitsord

  

Förkunskaper:  Grundkurserna och MAPU

 

Litteratur: Goldstein, Poole and Safko: Classical Mechanics, Third edition, Addison-Wesley, 2002

 

Kurs bokGodkännande av kursen:

 

Minst 1/3 av räkneövningarna räknade

 

0%   extra poäng ifall    1/3 övningar räknade

15% extra poäng ifall ≥ 5/6 övningar räknade

 

Vitsordsgränserna:

    < 25%     0    icke godkänt

25 - 45%     +   icke godkänt, men rätt att delta i slutexamen

45 - 55%     1

55 - 65%     2

65 - 75%     3

75 - 85%     4

85 - 100%   5