Kvantmekanik (10 sp)

Mailadresserna skrivs som: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Föreläsare: Universitetslektor Tommy Ahlgren

Räkneövningsassistent: Mathias Österberg


Kvantmekanik utvecklades efter år 1900 då experiment gjordes som inte kunde förklaras med klassisk fysik. Efter Newtons gravitationslag och mekanik som grundar sig på rörelselagar som Isaac Newton publicerade i sitt banbrytande verk Principia 1687 och elektricitetsläran, trodde man att alla fysikens lagar var kända. Ifall man vet begynnelsevärdena (x,y,z,vx,vy,vz), vilka kan från experiment fås med godtycklig noggranhet, kan man från rörelseekvationerna och krafterna beräkna vad som kommer att hända. Experiment med t.ex svartkroppsstrålning visade naturens kvangenskaper: rörelsen för atomer är inte deterministisk utan slumpmässig, och kvantmekaniken kan ge sannolikheterna för olika händelser.

Föreläsningarna

Period: III - IV, 19.1-7.5
Sal. D110, tisdag och torsdag, klo: 12.15 - 14.00
Första föreläsningen tisdag 19.01 klo: 12.15 i sal D110

Räkneövningarna

Tisdag. sal. D110 klo: 14.15-16.00 (första: 26.01)

Förhör

Ett slutförhör tisdag 8.3 klo: 10.00 - 14 i Physicums sal E205

Tenten består av 6 frågor varav en är direkt från räkneövningarna.
Till tenten får man ta med sig maols tabellbok och Pentikäinen (matematiikan kaavoja)

Förkunskaper: Grundkurserna i fysik, termofysik och materiens struktur

Kursbok: Stephen Gasiorowics, QUANTUM PHYSICS, John Wiley & Sons

Föreläsningsanteckningar

Räkneövningar

Kursens vitsord bestäms både av poängen i tenten och gjorda räkneövningar.
Från tenten får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Exempel: Ifall sluttenten har 6 uppgifter vilka var och en ger maximalt 6 poäng,
kan tenten ge max 36 poäng --> 2/3*Max slutpoängen =36, --> Max slutpoängen = 54

1) Eleven fick 30 poäng i tenten, men har inte alls gjort räkneövningar
  --> slutpoäng = 30  -->  Poäng % = 30/54 = 55.6% --> Vitsord 2

2) Eleven fick 25 poäng i tenten och har gjort 70% av räkneövningarna: 0.7*1/3*54=12.6
  --> slutpoäng = 25 + 12.6 --> Poäng % = 37.6/54 = 69.6 % --> Vitsord 3

Vitsordsgränserna:
< 45% 0 icke godkänt
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5