Anmälning

Anmälning till Fysik- och Kemidagarna sker med hjälp av formuläret nedan. Denna bör ifyllas och sändas före 09.10.2015. Ifall du har några frågor tag kontakt med Susanne Wiedmer (se kontaktuppgifter).

Priser

Lärare i naturvetenskaper Grundexamensstuderande     Övriga    
Dubbelhytt (per person) 70 € 50 € 120€
Enkelhytt (per person) 120 € 100 € 170€

Till kategorin övriga hör t.ex. universitetsanställda, företagsanställda och doktorander

I priset ingår alla konferenskostnader, B-klass-hytt, á la carte middag på lördag, frukost på lördag och söndag, samt middagsbuffet på fredag.

Transport & Lunch

Busstransport från Åbo och tillbaka ordnas, priset är 10€ per riktning. Anmälning sker via anmälningsformuläret och betalningen i samband med deltagaravgiften!

Lunch kommer att ordnas på lördag på båten, priset är 5€. Anmälningen sker via anmälningsformuläret och betalningen i samband med deltagaravgiften!

Betalning

Betalningen av deltagaravgiften sker till Finska kemistsamfundet rf:s konto före den 23.10.2015:

FI15 1555 3000 1172 50
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

I meddelandefältet bör "Fysikochkemidagarna" och deltagarens namn finnas.

Anmälningsformulär

Anmälningstiden slutade 09.10.2015


Sidan uppdaterades senast: 03.12.2015