Program

Konferensens program inkluderar två föreläsningssessioner, uppdelade på två dagar, samt en postersession vid vilken yngre forskare har möjligheten att presentera sin egen forskning. Parallellt med postersessionen demonstreras experiment och mätinstrument, passande för grundskole- och gymnasielektioner.

Tidtabell

12:00 - 12:45 20.10 Registrering i Olympiaterminalen
13:00 20.10 Konferensen börjar
17:00 20.10 Färjan avgår
09:30 21.10 Framme i Stockholm
13:00 21.10 Konferensen återupptas
17:00 21.10 Färjan lämnar Stockholm
09:55 22.10 Färjan anländer till Helsingfors


Mer detaljerat ser programmet ut som följer. De inbjudna talarna är färgade med en mörkare blå färg än de kontribuerande. Tiden för talen är 35 respektive 20 minuter i vilket fem minuters diskussionstid ingår. Rubriken för presentationerna finns nedanom tidtabellen.

Lördag 20.10Söndag 21.10
13:00-13:10 Introduktion 13:00-13:35 Kai Nordlund
13:10-13:45 Henrik Laurén 13:35-14:10 Sebastian von Alfthan
13:45-14:20 Folke Stenman 14:10-14:45 Kenneth Österberg
14:20-14:55 Kristoffer Meinander 14:45-15:10 Kaffepaus
14:55-15:25 Kaffepaus 15:10-15:45 Janne Wallenius
15:25-16:00 Ulrika Backman 15:45-16:05 Christofer Cronström
16:00-16:20 Niklas Meinander 16:05-16:40 Jonatan Slotte
16:20-16:55 Jaakko Helminen 16:40-17:00 Mårten Brenner
16:55-17:25 Kaffepaus 17:00-17:30 Kaffepaus
17:25-17:50 Jenny Bergström 17:30-18:05 Ronald Österbacka
17:50-19 Postrar och experiment 18:05-18:25 Fredrik Jansson
20-22 Middag 18:25-19:00 Jonas Waxlax, Mats Braskén,
Markus Norrby
21-> MiddagDe inbjudna talarnas presentationsinformation:


De kontribuerande talarnas presentationsinformation:


|| Sidan uppdaterades senast: 25.3.2008