Presentationer

Samtliga presentatörer ombeds skriva ett abstrakt (<50 ord) i samband med anmälningen. Därtill ombeds de också att skriva en konferensartikel. (Se närmare information om artikeln här.) Artiklarna kommer att publiceras i tidskriften Reflexer och en CD med samtliga presentationer (tal + postrar) kommer att delas ut åt alla konferensdeltagare. Språket för alla presentationerna och artikeln är svenska. Du kan ladda upp din presentation (poster, artikel, bilder, tal) på konferenspublikationssidan.

Poster

Postern bör vara av storleken A0. Häftmassa och/eller tejp kommer att tillhandahållas och upphängingen sker under den andra kafferasten på lördagen. En pdf-version av postern (för inkludering på CD:n) bör inskickas före den 19.10.

Tal

Längden på de inbjudna talarnas presentation är 30 min. De övriga talens längd är 15 min. 5 min tid för diskussion efter talen reserveras.


|| Sidan uppdaterades senast: 25.3.2008