Konferenspublikation

Inbjudna och kontribuerande talare samt även posterpresenterare ombedes skriva en kort konferensartikel för publicering i Fysikersamfundets tidsskrift "Reflexer". Publikationens språk är svenska!

Då konferensens publik kommer att omfatta deltagare med en stor variation i bakgrundskunskaper (forskare, gymnasie-/högstadielärare, studeranden) får artikeln gärna ha en rätt så populärvetenskaplig ton, som tillägg till de senaste forskningsrönen.

Enligt önskemål, har vi även planer på att erbjuda elektronisk tillgång till Fysikdagarnas presentationer, eventuellt genom att dela ut en cd med varje exemplar av Reflexer.


Artikelformat

Längd:

Figurer / Bilder:

Mallar:

Latexmall

Deadline: 19.10|| Sidan uppdaterades senast: 25.3.2008