Utvärdering


Vänligen fyll i nedanstående utvärderingsblankett. Din respons är ovärderlig för utvecklandet av framtida Fysikdagar!

Utvärderare


skollärare
grundämnesstuderande
forskare
övrig?

Det vetenskapliga programmet

Ge vitsord enligt skolvitsordsskala ( 4 = underkänt/inget alls, 10 = utmärkt/mycket )

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Lämpliga
Lite för vetenskapligt specialiserade
Alldeles för vetenskapligt specialiserade
Lite för allmänna
Alldeles för allmänna?
Kan inte säga

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Bra
Borde ha varit fler tal om fysikerundervisningen
Borde ha varit fler vetenskapliga tal
Kan inte säga


Jo, absolut
Kanske
Nej, nuvarande form var bra
Kan inte säga
De praktiska arrangemangena


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Helheten 4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga

Gruppspecifika frågor

Du kan lämna frågor för övriga grupper ofyllda.


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Nej
Kanske
Jo, något litet
Jo, mycket
Kan inte säga


Andra forskare
Lärare
Studerande
Kan inte säga
Framtiden


Jo, absolut
Jo
Kanske
Nej
Nej, absolut inte
Kan inte säga


Varje år
Vartannat år
Vart tredje år
Kan inte säga

Övrigt|| Sidan uppdaterades senast: 25.3.2008