Fysikersamfundet i Finland rf arrangerar de finlandssvenska Fysikdagarna, under tiden 20-22.10.2007, med målsättningen att sammanföra aktiva forskare inom fysik och lärare i naturvetenskaper för att diskutera aktuella ämnen inom fysik samt utbyta idéer kring utvecklingen av fysikundervisningen i grundskolor och gymnasier. Fysikdagarna kommer att fungera som ett forum för forskare att presentera moderna inriktningar inom fysiken för en bredare publik, samt ge fysiklärare en konkret möjlighet att bekanta sig med dagens forskningsaktivitet och den universitetsundervisning till vilken deras elever kan tänkas fortsätta efter studentexamen.

Tidpunkt: 20-22 oktober 2007
Plats: På havet
Arrangör: Fysikersamfundet i Finland rf
Program: Se Programsidan

Kolla in båten Silja Serenade samt Siljas terminal i Helsingfors, Olympia.

Nyheter


Deadline

Sista anmälningsdagen var 17.9. På anmälningssidan finns också instruktioner för inbetalningen av deltagaravgiften, som bör betalas före 21.9. Presentatörernas konferenspublikationer skall vara inskickade senast 19.10.

Organisationskommittén


Kristoffer Meinander
Forskare, Helsingfors universitet
Kai Nordlund
Professor, Helsingfors universitet
Ronald Österbacka
Professor, Åbo Akademi
Leif Ekrem
Lektor, Brändö gymnasium
Ulrika Backman
Forskare, VTT
Carolina Björkas
Forskare, Helsingfors universitet
Jonas Waxlax
Lektor, Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Mikael Ehn
Forskare, Helsingfors universitet
Niklas Juslin
Forskare, Helsingfors universitet|| Sidan uppdaterades senast: 25.3.2008